Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (www.frdl.org.pl) - jedna z największych i najlepiej rozpoznawanych organizacji pozarządowych w Polsce, działająca na rzecz wzmocnienia samorządności terytorialnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego, poszukuje osoby na stanowisko:

 

Dyrektora/Dyrektorki ośrodka regionalnego Fundacji w Białymstoku

 

Dyrektor/Dyrektorka ośrodka regionalnego FRDL odpowiada za kierowanie ośrodkiem i zatrudnionym w nim kilkuosobowym zespołem pracowników w biurze w Białymstoku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o merytoryczną jakość pracy ośrodka regionalnego FRDL, podejmować inicjatywy służące realizacji misji i strategii Fundacji, dbać o utrzymywanie przyjętych standardów organizacyjnych oraz osiąganie uzgodnionych efektów finansowych.

 

Do zadań Dyrektora/Dyrektorki należy:

 • podejmowanie zadań służących realizacji misji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (dalej: FRDL) w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim;
 • kreowanie działalności ośrodka zgodnie z uzgodnionymi z Zarządem FRDL planami działalności;
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych na poziomie regionalnym;
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych i ciał kolegialnych Fundacji.

W szczególności, Dyrektor/Dyrektorka ośrodka regionalnego FRDL:

 • opracowuje strategię rozwoju ośrodka regionalnego i odpowiada za jej realizację;
 • dba o właściwą współpracę placówki, którą kieruje, z innymi ośrodkami w sieci FRDL oraz współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą;
 • odpowiada za rozwój działalności szkoleniowej, działalności forów samorządowych i działalności doradczej ośrodka, oraz podejmuje inicjatywy obszarze działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 • prowadzi aktywną promocję działalności Ośrodka i całej Fundacji w wymiarze regionalnym;
 • sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za techniczno–organizacyjną, formalno–prawną i finansową działalność Ośrodka, a w szczególności:
  • przygotowuje plany rzeczowo-finansowe ośrodka,
  • zapewnia warunki do utrzymania przez ośrodek stabilności finansowej,
  • odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji Ośrodka, stosowanie procedur ogólnofundacyjnych oraz terminowość przepływu sprawozdawczości związanej z działalnością Ośrodka,
  • planuje i organizuje pracę podległego zespołu pracowników,
  • wprowadza w życie decyzje zarządu FRDL.

 

Wymagania:

Osoba kandydująca na stanowisko Dyrektora/Dyrektorki ośrodka regionalnego FRDL powinna charakteryzować się:

 • udokumentowanym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w organizacji pozarządowej, administracji publicznej lub w branży powiązanej z usługami społecznymi,
 • znajomością samorządu terytorialnego i sektora organizacji pozarządowych,
 • potwierdzoną umiejętnością budowania relacji biznesowych i działania w warunkach konkurencji rynkowej,
 • wyższym wykształceniem (preferowane kierunki związane z zarządzaniem, administracją, naukami społecznymi, ekonomią lub pokrewnymi),
 • znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji projektowej w tym języku oraz prowadzenie roboczych kontaktów z partnerami.

Od osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora/Dyrektorki ośrodka regionalnego FRDL wymagać będziemy:

 • samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz zdolności do szybkiego reagowania na zmiany,
 • umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym.

 

Oferujemy:

 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko mające realny wpływ na realizację celów Fundacji w dwóch województwach,
 • umowę o pracę na pełen etat (na wstępie na czas określony – 1 rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),
 • atrakcyjne warunki i przejrzyste zasady wynagradzania,
 • udział w systemie premiowym,
 • możliwość pracy w ogólnopolskiej organizacji o ustalonej renomie, realizującej ważne cele społeczne.

 

Ważne informacje:

 • Osoby chętne do podjęcia z nami współpracy w powyższym zakresie prosimy o przesyłanie CV oraz ewentualnych kilku zdań od siebie i pytań na adres: kadry@frdl.org.pl
 • Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2024.
 • Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji znajduje się tutaj: polityka prywatności

 

W procesie rekrutacji pomocne będą pisemne rekomendacje dla Kandydata/Kandydatki.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami. Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje.