Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do współpracy ekspertów, specjalistów, trenerów i doradców w szczególności w obszarach:

1. finansów publicznych, podatków, rachunkowości, windykacji,
2. kodeksu postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, skarg i wniosków,
3. cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, BIPu,
4. dostępności (stron internetowych, architektonicznej a także w zakresie obsługi klienta),
5. kadr i prawa pracy, BHP, ZFŚS, płac, archiwum zakładowego, instrukcji kancelaryjnej,
6. nieruchomości, planowania przestrzenne, budownictwa,
7. zamówień publicznych,
8. kontroli i audytu,
9. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
10. funduszy europejskich,
11. legislacji samorządowej, szkoleń dla radnych, Biur Rad,
12. USC,
13. CEIDG, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ewidencji usług hotelarskich,
14. Ewidencji ludności i dowodów osobistych,
15. Obsługi inwestorów,
16. pakietu Office,
17. oświaty samorządowej,
18. ochrony środowiska,
19. pomocy społecznej, seniorów, ochrony zdrowia, pomocy uchodźcom
20. komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, szkoleń menadżerskich, coachingu,
21. promocji (media społecznościowe, programy graficzne, strategie promocji),
22. kultury samorządowej,
23. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotacji, konkursów.

Nasze oczekiwania:

- min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w danej dziedzinie, poparte referencjami lub 5 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze oraz chęć podjęcia działalności szkoleniowej,

- umiejętność atrakcyjnego przekazywania wiedzy dla zróżnicowanych grup odbiorców,

- gotowość do prowadzenia zajęć stacjonarnie oraz online.

Co oferujemy:

- atrakcyjne warunki współpracy (rozliczenia na podstawie umowy zlecenie/faktury)

- opiekę koordynatora w trakcie całego procesu szkoleniowego

- możliwość realizacji wielu interesujących projektów na terenie całego kraju

Wszystkich zainteresowanych spełniających powyższe kryteria zapraszamy do przesłania oferty współpracy (CV/notka biograficzna/wykaz zrealizowanych szkoleń z podaniem zamawiającego/referencje/zgoda na przetwarzanie danych osobowych) na adres wspolpraca@frdl.org.pl w temacie prosimy wpisać: Współpraca trenerska/”wskazać obszar współpracy”

Uprzedzamy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami oraz informujemy, że zbierane informacje posłużą do stworzenia bazy trenerów, z której będziemy korzystali planując szkolenia. Nie wykorzystamy danych w żadnych przetargu/zapytaniu ofertowym bez poinformowania o tym trenera, a baza oczywiście nie zostanie nigdzie upubliczniona.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)