3 listopada Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w sprawie FRDL przeciw TVP.  Wyrok jest prawomocny. TVP jest zobowiązana do przeprosin w głównym wydaniu "Wiadomości" (3 razy) oraz wpłacenia 30 tys. zł na cel społeczny na rzecz organizacji Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. Sprawa dotyczy materiałów opublikowanych w "Wiadomościach" w 2016 roku.

Oświadczenie Zarządu Fundacji ws. naruszenia dóbr osobistych przez TVP S.A. ze stycznia tego roku:

TVP S.A. nie zdołała wykazać jakichkolwiek uzasadnionych podstaw dla swoich zarzutów sugerujących nieprawidłowości w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności. Skala manipulacji i przeinaczeń doprowadziła do przedstawienia przez TVP S.A. alternatywnej rzeczywistości, która nie znalazła żadnego potwierdzenia w faktach.

Ubolewamy, że TVP.S.A. rozpowszechniała materiały stojące w sprzeczności z ustawowymi powinnościami nadawcy publicznego, którego szczególnym obowiązkiem jest oferowanie swoim odbiorcom programów informacyjnych cechujących się pluralizmem, bezstronnością i odpowiedzialnością za słowo. Jednocześnie cieszymy się, że Sąd wydając dzisiejszy wyrok dostrzegł, jak rażąco bezprawne i wykraczające poza standardy było to zachowanie.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dn. 2 grudnia, oświadczenie Fundacji oraz treść przeprosin