W ramach programu DOBRE, konsultanci FRDL udzielają wsparcia 25 ukraińskim samorządom w zakresie wypracowania strategii zrównoważonego rozwoju. W tym tygodniu, w związku z prowadzonymi pracami, odbyło się aż 16 warsztatów strategicznych w następujących gromadach (czyli ukraińskich jednostkach samorządowych): Глибоцька, Хотинська, Гуляйпільська, Клішковецька, Коропська, Корюківська, Мамалигівська, Менська, Недобоївська, Новгород-Сіверська, Новоселицька, Пологівська, Рукшинська, Широківська, Усть-Путильська i Великокучурівська. 

W kolejnych tygodniach, aż do momentu wypracowania ostatecznych i skonsultowanych ze społecznościami lokalnymi dokumentów strategicznych, odbywać się będą kolejne warsztaty i spotkania.

Jednocześnie, 62 innym ukraińskim samorządom, które wypracowały swoje plany rozwoju przy wsparciu FRDL w poprzednich latach, konsultanci zapewniają wsparcie mentoringowe w zakresie wdrażania i aktualizacji tych dokumentów.

Więcej informacji o projekcie

---------------------------------

Program DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) to największy i najważniejszy projekt wspierający decentralizację na Ukrainie współrealizowany przez polską organizację. Program finansowany jest przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest jednym z głównych partnerów realizujących program w ramach konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jednym z celów programu jest wsparcie wdrażania reformy decentralizacyjnej - stanowiącej ważny element przemian demokratycznych, jakie zachodzą w ostatnich latach na Ukrainie.