20 października 2019 w Nashville, TN, USA zostało podpisane porozumienie dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Radą Forów Sekretarzy JST (KRFS) działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) a International City Management Association (ICMA). KRFS FRDL reprezentowała dyrektor programowa FRDL - Katarzyna Zakroczymska oraz przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST - Grzegorz Frugalski. Umowa dotyczy wielu aspektów międzynarodowej współpracy kadry zarządzającej jednostkami samorządu terytorialnego.Umowę stowarzyszeniową podpisano podczas uroczystego otwarcia dorocznej, międzynarodowej konferencji organizowanej przez ICMA, będącej miejscem spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi jednostkami samorządu terytorialnego. ICMA umożliwia dostęp do najbardziej innowacyjnych pomysłów i praktycznych strategii potrzebnych do sprawnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Podpisanie umowy

Założone w 1914 roku International City/Country Management Association zrzesza specjalistów w zakresie zarządzania samorządem i wspiera rozwój zawodowy ponad 11 000 sekretarzy miast i gmin oraz innych urzędników samorządowych na całym świecie. Głównym zadaniem ICMA jest promowanie profesjonalnego zarzadzania samorządami lokalnym poprzez szkolenia, konferencje, prowadzenie badań oraz poprzez program Dobrowolnego Uznawania Kwalifikacji ICMA. Program ten wyróżnia i docenia tych urzędników, którzy łącząc wykształcenie i doświadczenie z przestrzeganiem wysokich standardów uczciwości oraz ciągłym poszerzaniem swoich kompetencji i rozwój zawodowy pragną jak najlepiej służyć swojej lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje o organizacji ICMA: https://icma.org/

Szczegółowe informacje o konferencji: https://conference.icma.org/