W dniach 30-31.05 odbyły się drugie warsztaty eksperckie w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych".

W spotkaniu brali udział eksperci-praktycy z wieloletnim różnorodnym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

Dwudniowe spotkanie opierało się zarówno na pracy grupowej jak i indywidualnej wytaczającej wizję wspólnej struktury dokumentu, który ma być efektem całego cyklu działań warsztatowych.

Dyskusja ekspercka zakończyła się zdefiniowaniem obszarów, które stały się przedmiotem pracy powarsztatowej,

W ramach zdefiniowanych obszarów docelowo zaproponowane zostaną, efektywne rozwiązania stymulujące aktywny udział obywateli w procesach decyzyjnych w zakresie polityki publicznej na poziomie lokalnym.

Kolejne spotkanie warsztatowe już za trzy tygodnie!

Więcej na temat projektu

 „Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.