21 września br. weszły w życie przepisy wykonawcze określające warunki techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych. Zmiany te mają na celu uproszczenie obowiązujących dotychczas przepisów w zakresie budowy dróg i uelastycznienie samej procedury.

Na pierwszą edycję szkolenia z tego zakresu zgłosiła się tak duża liczba uczestników, że byliśmy zmuszeni zamknąć rekrutację…..

Ale proszę się nie martwić, na Państwa prośbę uruchamiamy kolejny termin szkolenia: 26.10!

Wszelkie szczegóły znajdują się pod linkiem: 

Już dziś zapraszamy do zarezerwowania sobie miejsca i przesłanie zgłoszenia!