Pogodnych, zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia,

miłych, dających wytchnienie świątecznych chwil oraz dobrego, bezpiecznego

i niosącego satysfakcję Nowego Roku 2023

życzą Zarząd i pracownicy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego