Doktor Robert Szczepankowski został nowym rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Ponizej prezentujemy sylwetkę nowego zarządzajacego uczelnią założoną przez FRDL.

Dr Robert Szczepankowski (ur. 26.12.1977 roku w Grajewie) - absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku (licencjat administracji) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister administracji). Stopień doktora nauk prawnych w zakresie nauki o administracji uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta rządu holenderskiego w ramach programu MATRA na Twente Universiteit w Enschede (2006-2007). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na Pittsburgh University (2012). Uczestnik staży naukowych w Międzynarodowym Instytucie Nauk Administracyjnych w Brukseli (2003) oraz na Wydziale Nauk Społecznych Erasmus University Rotterdam (2005). Autor i współautor wielu publikacji z zakresu nauki administracji, polityki publicznej, zarządzania publicznego oraz procesu decyzyjnego.