logo-projektu-male-3fc9a35aMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”. Konferencja odbędzie się w czwartek 5 listopada 2015 r. w Krakowie, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A

W trakcie spotkania zostaną przedstawione problemy i wyzwania związane z mechanizmami finansowania działalności pożytku publicznego, a także rekomendacje dotyczące stosowania poszczególnych instrumentów. Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać wiedzę na temat m.in. małych grantów, regrantingu, dotacji inwestycyjnej, pożyczek, poręczeń, inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz innych osób i instytucji zajmujących się tematyką współpracy JST z NGO.

Więcej informacji na stronie www.mechanizmywspolpracy.pl w zakładce „Konferencja upowszechniająca”