Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Wolters Kluwer Polska podpisały list intencyjny o współpracy.

Obie strony zadeklarowały chęć kontynuacji dotychczasowej współpracy, polegającej m.in. na wymianie wiedzy i dotychczasowych doświadczeń, które przyczyniają się do popularyzacji informacji ważnych dla JST. Strony zadeklarowały m.in. chęć współpracy przy tworzeniu publikacji oraz wspólne działania przy okazji realizacji wydarzeń, projektów strategicznych oraz szkoleń.

Wolters Kliwer Polska od wielu lat współpracuje z Fundacją m.in. jako Partner Kongresów: Sekretarzy oraz Forów Skarbników, organizowanych przez FRDL.

Liczymy na dalszą, owocną współpracę!