29 września 2022 r. został wybrany Zarząd Forum Skarbników Województwa Lubelskiego, które działa przy Regionalnym Ośrodku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie.

Fora Skarbników działające przy ośrodkach Fundacji zrzeszają obecnie prawie 1000 Skarbników gmin, miast i powiatów z całej Polski.

Do zarządu kadencji 2022-2024 weszły:

  • Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego, Przewodnicząca Zarządu,
  • Joanna Przednowek, Skarbnik Gminy Końskowola, Wiceprzewodnicząca Zarządu,
  • Olga Matyjasik, Z-ca Skarbnika Gminy Bełżyce, Wiceprzewodnicząca Zarządu.

– Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie członkowie naszego Forum. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dołączą do nas pozostali Skarbnicy z naszego województwa i uda się stworzyć jeszcze większą, wspólną przestrzeń do współpracy, do wymiany doświadczeń i do wspólnego rozwiązywania naszych problemów tak, jak dzieje się to w innych województwach w ramach regionalnych Forów Skarbników. Pamiętajmy, że w grupie zawsze łatwiej pokonywać trudności, których nie brakuje nam przecież w naszej codziennej pracy. Czasem też warto po prostu pobyć ze sobą… Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia na spotkaniach szkoleniowych oraz sesjach konsultacyjnych! – powiedziała po wyborach Anna Krzysztofik, Przewodnicząca Zarządu Forum.

Podczas walnego zebrania członków FSWL oprócz spraw bieżących koordynatorka Forum przedstawiła sprawozdanie z działalności za ostatni okres, a także inicjatywach podejmowanych przez Krajową Radę Forów Skarbników.

Wszystkich skarbników z województwa lubelskiego zapraszamy do udziału w pracach Forum oraz organizowanych przez Ośrodek w Lublinie spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych.

Więcej informacji o pracach Forum