W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Duże w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” wpłynęły 204 wnioski. Zakończyliśmy ich ocenę formalną. Do oceny merytorycznej skierowano 139 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 30 września 2023 r.

 

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna duże granty

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 23 i 24 sierpnia 2023.

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

  • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
  • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych.