malopolskie_wektory-f7aad48c

30 sierpnia 2016 r. w Krakowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom 9. edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, zorganizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Wydarzenie miało miejsce podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Nagrody wręczył Marszałek Województwa, Jacek Krupa – patron honorowy konkursu oraz Dyrektor FRDL MISTiA – Bożena Pietras-Goc.

Wzorem poprzednich edycji, celem konkursu było nagrodzenie oraz promocja najlepszych przykładów partnerskiej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Małopolsce w 2015 roku.

Nagrodę za 1 miejsce w konkursie odebrała pani Iwona Bilska, Burmistrz Miasta Jordanowa. Organizatorzy docenili różnorodny i bardzo szeroki charakter współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. 1,5% budżetu przekazywane dla organizacji pozarządowych, budżet obywatelski, prowadzenie spółdzielni socjalnej, dobra ocena rzetelności pracowników odpowiedzialnych za współpracę z NGO).  2 miejsce zajął Urząd Gminy Koszyce – gmina wiejska, w której widać starania na rzecz polepszenia współpracy z NGO. W gminie Wójta Stanisława Rybaka działa m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Koszycka Spółdzielnia Socjalna, zaś organizacje bardzo wysoko oceniają jakość współpracy z Urzędem.  3 miejsce należało do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, docenionego m.in. za szerokie konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uruchomienie Laboratorium Aktywności Społecznej. Nagrodę przyjął Burmistrz Roman Ptak. Wyróżnienie od kapituły konkursu za systematyczną współpracę z NGO powędrowało do Urzędu Miasta Nowy Targ.

Intencją organizatora  jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych -  sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  od 25 lat aktywnie wspiera rozwój szeroko rozumianej samorządności lokalnej. W ramach działalności FRDL MISTiA nagradza i promuje jednostki samorządu terytorialnego, które wyróżniają się na tle regionu. Konkurs, organizowany od 9-ciu lat, na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń regionalnych w Małopolsce.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: portal NGO.pl, TVP3 Kraków, Dziennik Polski, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Samorządowy PAP oraz portal Chrzanowski24.pl.