Z dniem 1 września 2022 r. wejdzie w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu:

• Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

• Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

W oparciu o zmianę przepisów ustawy Prawo oświatowe (art. 106a) kierownik jednostki musi podjąć ważne rozstrzygnięcia, m.in. w zakresie organizacji wyżywienia (zakup usługi cateringowej czy produktów spożywczych do przygotowania posiłków) oraz sposobu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dla szkoły, czy przygotowane przez organ prowadzący dla kilku/wszystkich szkół podstawowych).

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy powyższe zagadnienia a uczestnicy otrzymają odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku ze wskazanymi zmianami w przepisach Prawa oświatowego, w kontekście zamówień publicznych.

Szkolenie odbędzie się 23 maja a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: