Zapraszamy osoby realizujące projekty z zakresu wsparcia zatrudnienia młodzieży (15–24 lat) na bezpłatny kurs ewaluacji projektów.

Kurs będzie odbywał się w formule blended learning (kurs e-learningowy i warsztaty online z trenerem). Tematyka kursu obejmuje zagadnienia opisane w Narzędziowniku Ewaluacyjnym.

Zajęcia będą odbywały się on-line w lutym i marcu br. w formule 4x4 tj. cztery warsztaty po cztery godziny każdy (w tym przerwa).

Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy dostosowane do ich poziomu zaawansowania.
Przed każdym warsztatem trzeba będzie opanować wiedzę z odpowiedniego modułu e-learningowego. Uczestnicy będą też proszeni o wykonywanie pewnych zadań przygotowujących do warsztatu.

Na zakończenie wydawane będą certyfikaty potwierdzające opanowanie wiedzy z zakresu poszczególnych modułów lub całego kursu (w zależności od wyników testu).

Warunki udziału w kursie:

  • udział w projektach wspierających zatrudnienie młodzieży w wieku 15-24 lat (w przeszłości, obecnie lub w bliskiej przyszłości),
  • praca w organizacji pozarządowej lub innym podmiocie ekonomii społecznej (preferowane).

Osoby, które chcą się zapisać na ww. kurs proszone są o wypełnienie krótkiego formularza: https://forms.gle/ccgeEEDz4bxCJcSq9 do dnia 27 stycznia 2021 r.
Prześlemy informację o wynikach naboru do dnia 28 stycznia 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o maila na adres yi@frdl.org.pl.

Zapraszamy!

Zespół projektowy Youth Impact.

 

Kurs ewaluacyjny został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.youth-impact.eu/pl