Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi propozycjami szkoleniowymi!

Dla naszych klientów i partnerów oferujemy pakiety szkoleniowe 2023 (zapoznaj się z regulaminem promocji).

NASZE WYBRANE PROPOZYCJE:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA:

Metodyka Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej. Poziom podstawowy - 18-20 stycznia
Obsługa klienta urzędu w sytuacjach trudnych - 27 stycznia

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE
Praca zdalna. Nowe przepisy w 2023 roku - 4 stycznia

RADNI, BIURA RADY
Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych - 23 stycznia

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
System BESTI@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Omówienie wdrożonych zmian w 2023 r. - 19-20 stycznia

Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację. Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych - 23-31 stycznia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku - 16 stycznia

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT

Jak tanio i dobrze planować i budować infrastrukturę rowerową - 24 stycznia

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2022 przez przedsiębiorców - 16 stycznia

Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami - 23 stycznia

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zadania, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony - 10 stycznia

Praktyczne stosowanie ustawy o dowodach osobistych po zmianach w 2022 r. - 20 stycznia

OŚWIATA

Jak rozliczyć średnie wynagrodzenie nauczycieli? - 19 stycznia

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE

Specjalista ds. funduszy UE - nowy okres programowania 2021-2027 edycja VIII - 26, 30 i 31 stycznia

POMOC SPOŁECZNA I ZDROWIE

Dochód w świadczeniach rodzinnych - 20 stycznia

Pełna oferta szkoleń

Serdecznie zapraszamy!