dgorskimszewczyk-4b83f2b4

2 marca br. odbyła się w Fundacji uroczystość podziękowania i pożegnania przechodzących na emeryturę dwojga  dyrektorów regionalnych ośrodków FRDL. Są to Małgorzata Anna Szewczyk wieloletni dyrektor FRDL Podlaskiego Centrum oraz Dominik Górski, dyrektor FRDL Centrum Szkoleniowego w Szczecinie.

Jesteśmy dumni, mogąc powiadomić, że Dominik Górski jako były i bardzo zasłużony działacz opozycyjny w okresie walki o zmianę ustroju Polski, zostanie wkrótce odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Krzyż wręczy w imieniu Prezydenta RP prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Uroczystość odbędzie się w Filharmonii szczecińskiej 14 marca br.

Odznaczenie to przyznawane jest przez Prezydenta RP na wniosek IPN działaczom opozycji z lat 1956–1989 za zasługi dla odzyskania niepodległości przez Polskę.