Zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie od 1.09.2022r. zmuszają do analizy zapisów obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania oraz jego zaktualizowania.

W związku z powyższym proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego praktyk, dyrektor GZEAS, uaktualni wiedzę uczestników o zmiany wprowadzone nowelizacjami przepisów oświatowych w kontekście regulaminu wynagradzania, przekaże sprawdzone wskazówki i praktyczne rozwiązania oraz odpowie na pytania uczestników.

Szkolenie odbędzie się 16 września a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: