Planowane zmiany w prawie pracy oraz tematyka kadrowa będą jednymi z najważniejszych tematów, szeroko omawianych podczas V Kongresu Sekretarzy organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Kongres odbędzie się 28 i 29 września 2021 r w Hotelu Marriott***** w Warszawie oraz w wersji online. Wciąż otwarta jest rejestracja na wydarzenie.

Wśród wielu ważnych dla samorządowców tematów, bez wątpienia w obecnej sytuacji wyróżniają się kwestie dotyczące sprawnego funkcjonowania urzędów po pandemii. Dlatego to właśnie tematyka płacowo-kadrowa będzie jednym z najważniejszych zagadnień. Podczas Kongresu omawiać będziemy również Ustawę o pracownikach samorządowych oraz kwestie związane z ich wynagrodzeniami. Ważnym tematem będzie również kształcenie kadr, jednym z polecanych wystąpień w tym zakresie jest panel dyskusyjny Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w administracji samorządowej, który poprowadzi Jakub Milczarek, Dyrektor Związku Województw RP.

PIP partnerem merytorycznym

Państwowa Inspekcja Pracy udzieliła oficjalnego patronatu merytorycznemu wydarzeniu. — Wydarzenie zapowiada możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym stosowania szeroko pojętego prawa pracy. Jest to niezmiernie ważne i aktualne szczególnie w obecnej, niepewnej sytuacji związanej z pandemią oraz szeregiem zapowiadanych zmian legislacyjnych w prawie pracy — napisała w liście do organizatorów Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy PIP. Jednym z ekspertek PIP, którą będzie można wysłuchać na Kongresie będzie Małgorzata Dziemińska, która wystąpi z prelekcją Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych a kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy.

Wszystkim samorządowcom i specjalistom - uczestnikom Kongresu - polecamy również prezentację Magdaleny Olech: Aktualne wyzwania dla pracodawcy samorządowego. Magdalena Olech to doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy. Podczas jej prezentacji omówione zostaną aktualne praktyczne problemy z zakresu prawa pracy, z którymi borykają się pracodawcy samorządowi: 

 • Czy nadal pracodawca musi zobowiązywać pracowników do noszenia maseczek? 
 • Czy można uzależnić obowiązek noszenia maseczek od faktu bycia zaszczepionym? 
 • Czy pracodawca może zapytać pracowników o to, czy są zaszczepieni? 
 • A może rozwiązaniem jest dokonanie ponownej oceny ryzyka zawodowego uwzględniając to, czy pracownicy poddali się szczepieniom? 
 • W końcu, czy pracodawca może nie dopuścić pracownika niezaszczepionego do pracy, bowiem stanowi on zagrożenie bezpiecznych warunków pracy? 
 • Wskazane również zostaną planowane zmiany przepisów prawa pracy, a także temat, który budzi mnóstwo kontrowersji, w tym w zakresie prawa pracy, tj. wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów

Opinie uczestników

Dlaczego tak ważna jest tematyka kadrowa dla samorządowców, i czego oczekują od zbliżającego się Kongresu Sekretarzy zapytaliśmy uczestników wydarzenia. — Wiedza zdobywana podczas Kongresu przydaje się w naszej codziennej pracy. Najbardziej w kręgu naszych zainteresowań leżą tematyka pracy zdalnej i sprawy kadrowe — mówi Dorota Rusin z Urzędu Miejskiego w Tychach. — Warto pamiętać o tym, że organizowany przez FRDL Kongres nie jest tylko dla sekretarzy. Mnie na przykład interesują sprawy dotyczące organizacji pracy. W codziennej działalności naszego urzędu z pewnością wykorzystamy wiedzę z zakresu pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych czy elektronizacji usług publicznych — dodaje Jadwiga Sowa z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Program Kongresu

Program Kongresu jest zawsze konsultowany z samorządowcami. W wyniku tych rozmów powstał program podzielony na cztery moduły tematyczne - ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”. Patronat Merytoryczny nad wydarzeniem objęły również: NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Zamówień Publicznych. M.in. eksperci z tych ważnych państwowych instytucji podzielą się z uczestnikami Kongresu najbardziej aktualną wiedzą w bardzo specjalistycznych dziedzinach. W sposób szczególny chcielibyśmy polecić następujące wystąpienia:

 • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych a kompetencje PIP - Małgorzata Dziemińska, Główny Specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy
 • KPA a doręczenia elektroniczne. Najważniejsze aspekty praktyczne - Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL
 • Strategia wdrażania jednolitego systemu EZD RP w administracji publicznej do 2022 oraz Q&A, Mariusz Madejczyk, Dyrektor NASK w Białymstoku
 • Elektronizacja zamówień publicznych, Hubert Nowak, Prezes UZP, radca prawny
 • Kontrola zarządcza, analiza ryzyka, Dariusz Melerowicz, zastępca burmistrza, ekspert FRDL

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu w formie stacjonarnej lub online!