Z przyjemnością informujemy, iż FRDL MISTiA po raz kolejny zdobyła znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES.

Znak jakości MSUES przyznawany jest przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia i jest gwarancją stosowania wysokich standardów w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. FRDL MISTiA posiada znak od 10 lat, obecnie otrzymaliśmy re-certyfikację znaku do 2027 r. Jesteśmy dumni, że udało nam się zachować wysoką jakość oferowanych usług i nie zawieść naszych klientów.

Znak jakości MSUES przyznawany jest na podstawie badania audytowego składającego się z kilkudziesięciu standardów opisujących sposoby dostarczania wiedzy, które zapewniają wysoką jakość usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy te są podzielone na cztery grupy, które skupiają się wokół przebiegu usługi edukacyjnej, kadry szkoleniowej, warunków organizacyjnych oraz systemu zarządzania jakością usług szkoleniowych w instytucji. Do każdego standardu dobrano kryteria, które po zbadaniu pozwalają określić stopień spełnienia wymogów przez placówkę szkoleniową.. 

 Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej!