Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest Patronem konkursu. Nagrody wręczono podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 września br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Lista laureatów

Nagroda za rozprawę doktorską

Jarosław Klaś, za rozprawę „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty”, promotor – dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Wyróżnienie za rozprawę doktorską

Mateusz Melchior Langer, za rozprawę „Prawnofinansowe aspekty niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji)

Nagroda za pracę magisterską

Aleksander Kwaśniak, za pracę „Mankamenty regulacji z zakresu dostępu do informacji publicznej. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda”, promotor – dr hab. Magdalena Gurdek (Wyższa Szkoła Humanitas, Prawo)

Wyróżnienie za pracę magisterską

 Martyna Anna Krystman, za pracę „Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego i ich organów”, promotor – prof. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji).

Patronami instytucjonalnymi konkursu im. prof. Michała Kuleszy są również: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także Wolters Kluwer Polska.