Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie na temat samorządu terytorialnego. Konkurs był organizowany już po raz XX, FRDL jest stałym partnerem inicjatywy.


W ramach prac komisji konkursowej oceniono dziewięć rozpraw doktorskich oraz cztery prace magisterskie. Prace reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni.

Nagroda za rozprawę doktorską (w wysokości 5 tys. PLN) trafiła do Konrada Wnorowskiego, za rozprawę „Międzynarodowe porozumienia polskiego samorządu terytorialnego w świetle prawa międzynarodowego”. Promotorem był prof. dr hab. Maciej Perkowski, a promotorem pomocniczym – dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa). 

Wyróżnienia

Oprócz nagrody głównej przyznano także dwa wyróżnienia za prace doktorskie (oba w wysokości 3 tys. PLN). Pierwsze otrzymała Maja Błaszak, za rozprawę „Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetu obywatelskiego” (promotor – prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska; promotor pomocniczy – dr Agata Basińska-Zych; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości). Drugie wyróżnienie przyznano Joannie Kaźmierczak, za rozprawę „Odpowiedzialność za szkodę planistyczną” (promotor – prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji).

Spośród autorów prac magisterskich nagrodzono Bartosza Tomasza Namiecińskiego, za pracę „Lokowanie wolnych środków w formie depozytu przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych u jednostek samorządu terytorialnego”. Promotorem pracy była dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji). Nagroda główna opiewa na 2,5 tys. PLN.

Partnerzy

Partnerami konkursu, dzięki którym możliwe było ufundowanie nagród i wyróżnień finansowych były – poza FRDL są: Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska.