Warsztaty odbędą się 13 listopada w godzinach 9.30 - 15.00. 

Prowadząca: Iwona Janicka 

Zawodowo związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych i samorządem. 
Członkini różnych gremiów doradczych i ciał dialogu od szczebla lokalnego, regionalnego, po krajowy i europejski. Doświadczona realizatorka projektów finansowanych m.in. z funduszy europejskich. Koordynowała duże międzynarodowe projekty innowacyjne, ale też małe lokalne, akcyjne. Członkini European Community of Practice on Partnership  2021-2027 (powołana przez Komisję Europejską), przedstawicielka organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących fundusze UE, w których koncentruje się na wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych oraz monitorowaniu zasady partnerstwa, warunków podstawowych i zasad horyzontalnych, w szczególności praw podstawowych.

Informacje o warsztatach:

Prowadząc działania w organizacjach rzadko zdajemy sobie sprawę, że w praktyce wpisujemy się w realizację celów i przepisów unijnych. Po prostu w misji i celach organizacji mamy przykładowo zapisane, że dbamy o czyste powietrze, osoby starsze lub prowadzimy działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Tymczasem poszanowanie wartości i praw podstawowych oraz przestrzeganie zapisów Karty Praw Podstawowych to zasada i warunek korzystania z funduszy europejskich, a to daje wiele możliwości działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w warsztatach to krok w kierunku przygotowania organizacji na potrzeby korzystania w pełni z możliwości obecności Polski w Unii Europejskiej, upowszechnienia działalności organizacji, wzmocnienia głosu aktywistów/aktywistek w relacjach z decydentami, aby zapewnili w tworzonych regulacjach zabezpieczenie praw i wartości w praktyce.

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych, które chcą zapoznać się z zagadnieniami wartości i praw wynikających z traktatów unijnych i Karty Praw Podstawowych UE.