Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 musi spełnić. Zajęcia będą poświęcone szczególnie analizom kryteriów horyzontalnych związanych z finansowaniem projektów w ramach EFS+