Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Włoszczowa w celu opracowania
GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Zwracamy się do Pani(a) z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte
w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.

Liczymy na Pani(a) pomoc, bo na każdej odpowiedzi ogromnie nam zależy.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety.