PROGRAM:
1. Jak tworzyć ciało kolegialne, by kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.
a) Wizja i rola radnego w społeczności lokalnej a prawa i obowiązki.
b) Napięcia i bariery na polu współpracy z władzami gminy (miasta), opozycją czy mieszkańcami.
c) Metody integracji, budowania zaufania, pracy w duchu dialogu społecznego.
2. Elementy wpływu radnego na strategię i wizję rozwoju gminy.
a) Podejmowanie decyzji - narzędzia, techniki, pułapki.
b) Role społeczne a sposób podejmowania decyzji - analiza przypadku.
3. Rozwiązywanie konfliktów - mocne i słabe strony.
a) Taktyki negocjacji - analiza wybranych strategii.
b) Autodiagnoza preferowanego stylu rozwiązywania konfliktów.
4. Gry polityczne - radny wobec taktyk i oddziaływań różnych interesów.
a) Rozpoznawanie gier i taktyk politycznych - analiza przypadków.
b) Wybrane gry w relacjach interpersonalnych - kiedy jesteśmy podatni na manipulacje.
c) Etyka w pracy radnego w budowaniu pozytywnego wizerunku radnego.
5. Zasoby oraz narzędzia komunikacji interpersonalnej - klucz do skutecznej współpracy.
6. Podsumowanie szkolenia - informacje zwrotne.