Cele i korzyści:
• Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze akty prawne regulujące zasady prowadzenia zadań oświatowych. Dowiedzą się jakie mają kompetencje i obowiązki w kontekście oświaty.
• Dowiedzą jak analizować sprawozdania oświatowe i jak czytać budżet oświaty.
• Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją mechanizmy finansowania zadań oświatowych i będą gotowi podejmować trafne inicjatywy uchwałodawcze w obszarze edukacji.

Program:
I. Wstęp, podstawy prawne:
1. Przegląd aktów prawnych dotyczących edukacji.
2. Podstawy prawne w zakresie sieci szkolnej, procedury likwidacji.
3. Rozporządzenie o podziale części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Dotowanie oświaty niepublicznej.
II. Praktyka, czyli co każdy radny o oświacie wiedzieć powinien?
1. Skąd się biorą środki w JST na prowadzenie szkół i przedszkoli?
2. Ile kosztuje szkoła? Oddział? Uczeń? Dziecko – co można z tym zrobić?
3. Procedury likwidacji szkoły/przedszkola.
4. Co radny może, a czego nie może w odniesieniu do Wójta/Burmistrza/Prezydenta, dyrektorów szkół i przedszkoli?
5. Przykładowe dokumenty dla radnych gminy:
• Raport o stanie gminy;
• Informacja o realizacji zadań oświatowych;
• Analiza wyników egzaminu ośmioklasisty.
6. Jak czytać budżet oświaty? Zadania subwencjonowane i pozostałe.
7. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i rola organu stanowiącego.
8. Inicjatywy uchwałodawcze w zakresie oświaty.
III. Klucz do sukcesu, czyli dobra komunikacja:
1. Jak skutecznie komunikować się i współpracować z dyrektorami, nauczycielami raz rodzicami.
2. Jak budować swoją osobistą markę skutecznego radnego.
IV. Dyskusja, pytania uczestników.