CELE I KORZYŚCI:

 • Uczestnicy doświadczają wartości jaką daje „granie do jednej bramki” oraz wspólna praca nad celami.
 • Uczestnicy doświadczają, że są ważnym elementem zespołu, którym kierują i rola, którą posiadają jest ważna.
 • Uczestnicy rozwijają wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania zespołem oraz motywacji
 • Uczestnicy potrafią wzajemnie się motywować i dążyć do wspólnego celu.

A ponadto:

 • Doświadczony trener zarządzający od kilkunastu lat zespołami w formule stacjonarnej oraz rozproszonej.
 • Szkolenie szyte na miarę – program i materiały dydaktyczne przygotowane pod potrzeby Zamawiającego.
 • Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej z wykorzystaniem gier szkoleniowych możliwych do wykorzystania przez uczestników po ukończonym szkoleniu.

ADRESACI :
Kadra zarządzająca , oraz kadra kierownicza jednostki zlecającej szkolenie, liderzy, osoby chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego kierowania zespołami pracowniczymi wskzanymi przez zamawiającego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie – omówienie największych wyzwań, z którymi mierzą się uczestnicy szkolenia w procesie zarządzania swoimi zespołami.
 2. Koncepcja ról zespołowych i jej wpływ na proces organizacji zespołu oraz motywację pracowników.
 3. Cztery style zarządzania wg Herseya i Blancharda. Sposoby zarządzania członkami zespołu, delegowania zadań oraz dostosowanie systemu motywacji do etapu dojrzałości pracownika.
 4. Przegląd koncepcji motywacji: Maslow, Herzberg; czynniki higieniczne i motywacyjne – czyli dlaczego pracownicy nadal nie są zmotywowani.
 5. Motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna - poznaj różnice i świadomie wykorzystuj oba rodzaje motywacji do skutecznego mobilizowania zespołu.
 6. Metoda motywacji błyskawicznej – zdobądź narzędzie, które będziesz mógł/a wykorzystać od razu po zakończonym szkoleniu.
 7. Skąd bierze się brak zaangażowania pracowników? Koncepcja pięciu dysfunkcji w pracy zespołowej. Proces motywacji a proces angażowania członków zespołu.
 8. Kontekst kultury organizacyjnej. Konflikty w zespole. Poznaj swój styl rozwiązywania konfliktów.
 9. Rozmowa motywująca vs demotywująca – doświadcz różnicy i prowadź rozmowy z członkami zespołu w sposób efektywny.
 10. Znaczenie informacji zwrotnej w procesie zarządzania zespołem oraz motywowania pracowników – naucz się udzielać precyzyjnych informacji zwrotnych dostosowanych do członków swojego zespołu.
 11. Przykłady motywatorów pozafinansowych stosowanych przez organizacje.
 12. Podsumowanie szkolenia i zdobytych umiejętności.

 

METODY PRACY

 • gra szkoleniowa
 • mini wykład
 • warsztaty
 • praca indywidualna
 • praca w grupach
 • studnia doświadczeń
 • dyskusja moderowana
 • coachingowe narzędzie do pracy z grupą
 • studia przypadków

PROWADZĄCY:
HR Business Partner, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Specjalizuje się m.in. w prowadzeniu szkoleń z komunikacji i zarządzaniu zespołem. Realizował szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. efektywnego zarządzania ludźmi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w efektywnym zarządzaniu ludźmi i grupami w środowisku pracy. Podczas szkoleń wykorzystuje różne techniki i narzędzia, aby przekazać wiedzę w sposób zrozumiały i przystępny dla każdego. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 9000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor gier szkoleniowych wykorzystywanych podczas prowadzonych warsztatów. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe, którymi inspiruje i motywuje uczestników szkoleń do rozwoju swoich umiejętności zarządzania zespołem oraz do osiągania lepszych wyników w pracy.