W Poznaniu 6 marca 2020r. odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Jerzego Regulskiego – twórcę odrodzonego samorządu gminnego, którą ufundowało Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS).

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej prof. Jerzego Regulskiego przed siedzibą WOKiSS przy ulicy Sienkiewicza 22 w Poznaniu nawiązuje do jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Trzydzieści lat temu, 8 marca w 1990 roku, Sejm przyjął Ustawę o samorządzie terytorialnym (gminnym), która zapoczątkowała proces odbudowy samorządności i decentralizację państwa polskiego. Inicjatorem powstania tablicy upamiętniającej prof. Jerzego Regulskiego jest Maciej Kozik – Prezes Zarządu WOKiSS.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego: Przewodniczący Rady Fundatorów – Sędzia Jerzy Stępień oraz Prezes Zarządu – Cezary Trutkowski, a także przedstawiciele najwyższych władz województwa: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski – Maciej Bieniek, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Małgorzata Waszak. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele władz Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego i wielu instytucji współpracujących z samorządem lokalnym, a także liderzy wielkopolskich gmin, którzy sprawują swoje funkcje nieprzerwanie od 1990 roku.