Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja
Małgorzata Zielińska

malgorzata.zielinska@frdl.org.pl
tel.: 533 809 110