Raport roczny 2014

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 38

ROK PUBLIKACJI: 2015

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDLSprawozdanie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2014 Opracowanie: Małgorzata Herbich Projekt graficzny: Tomasz Maniewski Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2015