Raport roczny 2007

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 44

ROK PUBLIKACJI: 2008

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Rok 2007 przyniósł Fundacji jej pełnoletniość. Minęło już 18 lat od podpisania aktu założycielskiego.  Jest to dla nas wielka radość i powód do satysfakcji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi  Fundacja wkracza w swój wiek dorosły jako organizacja silna i dojrzała. W ciągu tych 18 lat przeszła  wiele trudnych chwil i pokonała wiele trudności, związanych ze zmianami warunków, w jakich  działały organizacje obywatelskie. W latach 90. ogromna pomoc zagraniczna umożliwiała powstanie  licznych organizacji pozarządowych. Jednak okres tej pomocy zakończył się i musiały się one  dostosować do nowych warunków wolnego rynku. Wiele nie potrafiło temu sprostać. Jestem więc szczęśliwy, że FRDL wykazała swą zdolność do samodzielnego istnienia i rozwoju, chociaż działalność rozpoczynała bez żadnego kapitału, a opierała się jedynie na zaangażowaniu wielu ludzi, którzy  chcieli wspierać rozwój demokracji w Polsce.