Проект “Підтримка реформи місцевого самоврядування – впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної, Центральної та Західної України” реалізувався Фондом розвитку місцевої демократії і був співфінансований в рамках співпраці у сфері розвитку «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
Головною метою проекту було підвищення спроможності органів місцевої влади і громадських організацій у 20 українських громадах у сфері стратегічного планування, базуючись на партисипативній моделі FRDL.
Підхід Фонду розвитку місцевої демократії до процесу стратегічного планування (у т.ч. й до актуалізації діючих стратегій) базується на переконанні, що стратегія розвитку – це не тільки документ, який визначає основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування (а отже, свого роду «внутрішній» документ місцевої влади), а й план розвитку всієї місцевої спільноти. Це означає, що необхідно досягти місцевого консенсусу навколо положень стратегії та узгодити діапазон і принципи включення широкого кола зацікавлених сторін до процесу її реалізації.
У рамках даного проекту консультаційну підтримку отримали 20 українських громад з 5 областей України (Чернігівської, Київської, Полтавської, Сумської, Львівської).

Головним інституційним партнером FRDL у проекті була українська громадська організація «Європейський діалог». Вона була залучена до реалізації усіх компонентів проекту. Регіональними українськими партнерами були також БФ «Творчий центр ТЦК» (Київ), Сіверський інститут регіональних досліджень (Чернігів), ГО «Бюро аналізу політики» (Суми) та БО Фонд регіонального та місцевого розвитку «Синергія» (Полтава).

Короткий опис проекту

Діяльність, яка велася в рамках партисипативного процесу стратегічного планування, передбачала організацію щонайменше п’яти зустрічей Стратегічної групи та низку завдань і дій, які відбувалися між цими зустрічами. Тривалість процесу зумовлена місцевими потребами, готовністю партнерів до співпраці та конкретними можливостями використання ресурсів (здебільшого людських і матеріальних).
В рамках проекту Фонд зреалізував у 20 громадах наступні заходи:
- I перша зустріч Стратегічної групи
- Соціологічне дослідження та організовано навчальні візити до Польщі
- II Друга зустріч Стратегічної групи
- III зустріч Стратегічної групи
- IV зустріч Стратегічної групи (підведення підсумків та обговорення цілей розвитку громади, опрацювання плану управління стратегією і плану проведення консультацій з громадськістю),
- V зустріч Стратегічної групи (обговорення документу стратегії з урахуванням результатів консультацій з громадськістю, уточнення частини завдань та індикаторів, обговорення способів реалізації стратегії та моніторингу результатів реалізації узгоджених стратегій).
- Консультації з громадськістю (метою яких було поширення тексту документу, у т.ч. зустрічі з мешканцями, поширення матеріалів поштою і через місцеві ЗМІ, а також організація місцевих дебатів і дискусій)
- підготовка Стратегічного документу.

Загальна мета проекту передбачала посилення спроможності органів місцевого самоврядування застосовувати механізми громадської участі під час напрацювання рішень стратегічного характеру. За умовами проекту, на момент його завершення за допомогою експертів FRDL мали бути розроблені концепції стратегій розвитку громади. Натомість, завдяки величезній віддачі і зусиллям експертів, 16 громад замість концепцій стратегії отримали повноцінні Стратегії розвитку громади, які були затверджені місцевими радами до виконання.