W ANALIZIE CELowej (1/2019), inaugurującej działalność Centrum Ekspertyzy Lokalnej naszej fundacji (CEL FRDL), dr Adam Kowalewski szeroko komentuje skutki chaosu przestrzennego w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym.Analizując przyczyny braku powodzenia inicjatyw kolejnych rządów, które deklarowały wolę naprawy systemu gospodarowania przestrzennego, pokazuje z jakimi barierami muszą mierzyć się reformatorzy. Wskazuje m.in. kilka środowisk zawodowo-gospodarczych żywotnie zainteresowanych w utrzymaniu status quo. Wymienia mechanizmy, które obecnie zachęcają wójtów i burmistrzów do podejmowania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, zamiast tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Autor zaznacza, że faktyczna naprawa systemu planowania przestrzennego może się udać tylko przy silnym poparciu społecznym, a to ostatnie wymaga szerokiej kampanii informacyjnej.