Polska dysponuje obecnie znacznie mniejszymi zasobami mieszkań społecznych niż kraje zachodniej Europy, w których poziom dochodów mieszkańców jest zdecydowanie wyższy. W Polsce zasoby te stanowią ok. 6,5% ogółu zasobów mieszkaniowych, we Francji i w Anglii ok. 17%.

W Polsce ok. 40% obywateli znajduje się w tzw. luce czynszowej. Ponad 15 mln Polaków zarabia zbyt mało, aby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe na wolnym rynku, jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, aby mogli ubiegać się o dostępne wsparcie publiczne w ramach mieszkalnictwa społecznego.

Zorientowana jedynie na własność prywatną rynkowa polityka mieszkaniowa wpływa też negatywnie na społeczność lokalną, blokując jej rozwój. Oferta atrakcyjnych mieszkań komunalnych tradycyjnie była elementem przyciągania i zatrzymywania w mieście pożądanych profesjonalistów.

O funkcji społecznej mieszkalnictwa jako skutecznym narzędziu polityki lokalnej pisze w naszej analizie dr hab. Iwona Sagan.

Nr opinii: 15/2021