Kto posprząta po kampanii wyborczej?

Problem ten wraca jak bumerang po każdych wyborach. Czy obowiązujące przepisy prawa regulujące utrzymanie porządku w związku z trwaniem i po zakończeniu rywalizacji wyborczej są wystarczające, czy wymagają modyfikacji? Kto i kiedy ma usunąć plakaty i inne reklamy? Co w sytuacji, gdy obowiązani uchylają się od tego zadania?

Problematykę zapewnienia porządku w związku z kampanią wyborczą omawia w swoim tekście dr Radosław Zych z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nim.