Pierwsze towarzystwa gospodyń powstawały na ziemiach polskich już w latach 60-tych XIX wieku! Inicjatywa ta następnie ulegała wielu przekształceniom, by aktualnie – w formie Kół Gospodyń Wiejskich – z powodzeniem funkcjonować w setkach samorządów.

KGW są ważną częścią społeczności lokalnej. Mimo swojej nazwy, skupiać mogą nie tylko kobiety, ale także mężczyzn, a co więcej, ich zadania nie dotyczą tylko „spraw wsi” – są ważnym elementem udziału ludzi w życiu społecznym.

Podstawą prawną KGW jest ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, która jest pierwszą samodzielną ustawa, w całości regulującą ich działalność.

W swoim komentarzu prof. Grzegorz Krawiec omawia najważniejsze przepisy prawne, wyjaśniając ich znaczenie i praktyczne konsekwencje. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem.