Mimo coraz powszechniejszych praktyk przeprowadzania konsultacji społecznych projektów aktów prawnych lub innych decyzji, wyniki wielu konsultacji wciąż są uwzględniane w zbyt małym stopniu, a same procesy konsultacyjne często ograniczają się jedynie do realizacji wymogu formalnego ich przeprowadzenia. Rzeczywisty wpływ obywateli na działanie władz publicznych poprzez proces konsultacji wymaga zatem znaczących usprawnień. O roli interesariuszy w stanowieniu prawa lokalnego pisze dr Joanna Podgórska-Rykała.

Nr opinii: 14/2021