Poprawny statut to świetna wizytówka wysokiego poziomu legislacji w jednostce samorządu terytorialnego. Tematyka ta z wielu powodów nie jest jednak prosta. Sam statut jest dość skomplikowaną konstrukcją prawną. 

Nasz ekspert Włodzimierz Zając dokonał analizy 100 uchwalonych ostatnio statutów. W jej wyniku powstała ekspertyza, w której Autor omawia:

- najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tych aktów prawa miejscowego

- wybrane zagadnienia praktyki legislacyjnej

- najczęstsze problemy redakcyjne w statutach oraz przedstawia wnioski i rekomendacje dla samorządowców chcących dokonać zmian w obowiązujących u nich statutach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną analizą.

Nr opinii: 12/2021