Urzędnicy zatrudnieni w JST niejednokrotnie napotykają na liczne trudności związane z tworzeniem lokalnych źródeł prawa. Wielu z nich, pomimo wykształcenia wyższego, nie posiada odpowiednich kompetencji do prawidłowego redagowania tekstów prawnych.

Zatrudniony w urzędzie absolwent studiów technicznych, a w szczególności geodezji i kartografii, architektury, gospodarki przestrzennej, budownictwa, ekonomii, nie może posiadać szerokiej wiedzy w tym obszarze.

Nasze opracowanie może okazać się przydatne dla pracowników rozpoczynających swoje zatrudnienie w administracji publicznej, którzy dopiero rozpoczynają „przygodę” z redagowaniem treści źródeł prawa. Przygotowany przez dr Mariusza Paradowskiego poradnik Zasady techniki prawodawczej w organach JST to pomocny przykład do wykorzystania w ramach wykonywania urzędniczych obowiązków służbowych.

Nr opinii: 1/2022