Od momentu wejścia w życie najnowszego rozporządzenia określającego wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, pojawiło się wiele opinii dotyczących w szczególności warunków jakie spełnić powinno ogłoszenie otwartego konkursu ofert. W najnowszej analizie przygotowanej przez eksperta FRDL Artura Gluzińskiego omawiamy jeden z najważniejszych elementów procesu zlecania zadań publicznych - ogłoszenie konkursowe.

W naszej analizie prezentujemy więcej szczegółowych informacji na temat tego kiedy realizowane są konkursy i gdzie umieszcza się ogłoszenie, co powinno zawierać ogłoszenie otwartego konkursu ofert, jaki jest termin i warunki realizacji zadania publicznego, jaki jest termin składania ofert, jaki interpretować cele konkursu i warunki oferty, czym są koszty niekwalifikowane.

Nr opinii: 8/2021