DOBRE PRAKTYKI II. Budowanie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Analiza programu doradczego dla samorządów.

AUTOR: Robert Sobiech

LICZBA STRON: 117

ROK PUBLIKACJI: 2005

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDLPublikacja, wydana w ramach programu PARTNERSTWO DLA III SEKTORA w roku 2006, zawiera podsumowanie badań ankietowych, wywiadów pogłębionych i dokumentów wypracowanych podczas wspólnych warsztatów przedstawicieli samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych mających na celu wypracowanie priorytetów współpracy organizacji i samorządu i sporządzenie projektów uchwal wprowadzających Roczne Programy Współpracy i wieloletnie Karty Współpracy.