Polityka regionalna na Mazowszu. Materiały kongresowe.

AUTOR: Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: Grzegorz Rzeźnik, Polski Instytut Demokracji Lokalnej

LICZBA STRON: 130

ROK PUBLIKACJI: 2009

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDLMazowiecki Kongres Polityki Regionalnej zorganizowany przez FRDL z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

(4 XI 2009 r.) był próbą dokonania oceny polityki rozwoju regionalnego w największym polskim województwie. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami kongresowymi pt. Polityka regionalna na Mazowszu. Materiały kongresowe.