Podsumowanie prawne 2014 roku

AUTOR: Magdalena Szochner-Siemińska

LICZBA STRON: 4

ROK PUBLIKACJI: 2014

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: GSiA

Tekst Magdaleny Szochner-Siemińskiej z nr 24/2014 „GSiA”.