Profesor Jerzy Regulski (1924-2015)

AUTOR: Małgorzata Herbich - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

LICZBA STRON: 4

ROK PUBLIKACJI: 2015

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: GSiA

Wspomnienie o Profesorze Jerzym Regulskim z lutowego numeru Gazety Samorządu i Administracji.