Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 35

ROK PUBLIKACJI: 2014

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Raport przygotowany przez specjalistów związanych z FRDL i Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody, będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego. Niekontrolowana urbanizacja powoduje rozlewanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju patologie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Powiększanie się terenów osadniczych w skali kraju następuje przy spadku liczby ludności, skutkując pogarszaniem warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza dla samorządów.