Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych

AUTOR: Agnieszka Borek, Przemysław Fenrych, Krzysztof Margol

LICZBA STRON: 61

ROK PUBLIKACJI: 2010

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDLRaport powstał w ramach VI edycji programu Przejrzysta Polska - projekt "Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych". Etap badawczy. Eksperci FRDL opracowali i wdrożyli metodologię monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej. Na podstawie tej metodologii przeprowadzono wywiady w 125 samorządach terytorialnych z całej Polski. Dla każdej z badanych miejscowości przygotowano indywidualny raport, a następnie całościowy Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych.