Raport z badania FRDL MISTiA "Rola samorządności w budowaniu kapitału społecznego"

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 32

ROK PUBLIKACJI: 2012

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

W lutym 2012 r. na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP Centrum Analiz Strategicznych MISTiA przeprowadziło badanie opinii wśród przedstawicieli samorządów lokalnych na temat roli samorządności w budowaniu kapitału społecznego.

Głównym celem badania było pozyskanie informacji o tym, w jaki sposób realizowana jest zasada partycypacji we wspólnotach samorządowych w Polsce. Na podstawie wyników badania możliwe było określenie stopnia, w jakim lokalne społeczności angażują się w życie swojej gminy, powiatu i województwa, oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Wyniki badania FRDL MISTiA wraz z komplementarnymi badaniami TNS OBOB, przeprowadzonymi wśród mieszkańców jst, zostały przedstawione na konferencji Samorządność filarem kapitału społecznego, zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. W konferencji wziął udział Pan Prezydent Bronisław Komorowski i jego ministrowie oraz m.in. naukowcy i samorządowcy z całej Polski. Podczas debaty zaprezentowano na internetowej stronie Prezydenta RP tzw. Witrynę Obywatelską, która zawiera opisy dobrych praktyk samorządowych w dziedzinie rozwoju kapitału społecznego.

Zapraszamy do lektury raportu z badań.