Dla samorządu lokalnego okres epidemii przyniósł wiele nowych wyzwań: konieczność organizacji usług publicznych w warunkach epidemii, mniejsze wpływy do budżetów, wynikające między innymi z nakładanych przez rząd ograniczeń działalności gospodarczej, czy dodatkowe wydatki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w podległych placówkach. Badanie sondażowe zrealizowane wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego poziomu gminnego rzuca nieco światła na skutki epidemii dla realizacji planów JST, pracę ich urzędników, finanse i jakość świadczonych usług.

Zrealizowane badanie pozwoliło przybliżyć opinie przedstawicieli gmin i miast na temat skutków epidemii dla realizacji planów JST, pracy ich urzędników, finansów i jakości świadczonych usług.

Autor raportu: Jędrzej Stasiowski

Metodologia badania: Cezary Trutkowski

Realizacja badania: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Realizacja badania została dofinansowana przez Radę Europy

LICZBA STRON: 40

ROK PUBLIKACJI: 2021 

JĘZYK OPRACOWANIA: polski

COPYRIGHT: FRDL

ISBN: 978-83-64748-15-8